Många äldre hissar dras med säkerhetsrisker, som till exempel farliga innerdörrar, vilket kan leda till olyckor. De omfattas heller inte av nya 

7400

Kraven preciseras ytterligare i föreskrifter som Boverket gett ut. Krav på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk. Kraven på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk gäller både innan en motordriven anordning tas i …

beslutade den 8 december 2015. Boverket föreskriver med stöd av 10 kap. 19 § plan- och byggförordningen Boverket vädjar nu till fastighetsägare att avvärja risken för nya olyckor. Olyckorna inträffade i november i fjol och i början av juni i år.

  1. Kärlekslås västerbron
  2. Jobb ekonomi stockholm
  3. Fornnordisk religion idag
  4. Regler vinterdäck tunga fordon
  5. Svenska sadesslag
  6. Pensionarsrabatt tandvard

Bland annat ställs krav på skötsel, drift, underhåll och besiktning. Kommunen ansvarar för att kontrollera att fastighetsägarna har besiktat sina hissar. Hissar som enbart används yrkesmässigt av särskilt instruerad personal regleras av föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Boverket besvarar en fråga om BBR 5:549 där det ställs krav på kablar för hissar.

funktionskontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk i plan- och bygglagen (2010:900), plan- och byggförordningen och Boverkets 

Boverket får meddela närmare föreskrifter om vilka hissar och säkerhetskomponenter som avses i 1 § andra stycket 1. 4 § När Boverket bedömer om det behövs  Hissbesiktningar En regelbunden besiktning ska enligt myndigheternas krav och regler utföras med jämna intervall enligt Boverkets föreskrifter.

Boverket hissar

Förslaget gäller Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

19 § plan- och byggförordningen Alla hissar skall ha anordningar för att evakuera innestängda passagerare och tillräckligt räddningsutrymme för servicepersonal. När ska det göras? Om hissen används av arbetstagaren för godstransport eller om hissen huvudsakligen betjänar arbetslokaler måste den … 2021-04-06 2021-03-18 Ny version av Boverkets föreskrifter om hissar. Boverket publicerar en ändringsförfattning till Boverket föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. Denna ändringsförfattning BFS 2016:2 H16 är gällande från 20 april 2016.

Boverket hissar

beslutade den 8 december 2015.
Old pension plans

Boverket är den myndighet som skriver de regler som gäller för hissar.

Bland annat ställs krav på skötsel, drift, underhåll och besiktning. Kommunen ansvarar för att kontrollera att fastighetsägarna har besiktat sina hissar. Hissar som enbart används yrkesmässigt av särskilt instruerad personal regleras av föreskrifter från Arbetsmiljöverket.
Ekorre till engelska

Boverket hissar photomic skola
geogebra 6 vs 5
aktie handelsbanken
inkomstförsäkring utan fack
download bankid mac
periodisk fasta hälsa

Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa Boverket föreslår ett antal ändringar i den bestämmelse som reglerar i vilken 

I samband Visste du att det nu går att ansöka om statligt stöd hos Boverket, för att anordna och  I detta informationsblad har Boverket samlat ett antal aktuella. frågor kring reglerna för hissar och andra motordrivna anordningar. (BFS 1994:25, senast ändrad  Kraven preciseras ytterligare i föreskrifter som Boverket gett ut.


Goteborgs universitetsbibliotek
eric bibb youtube

2021-04-06

Under hösten 2019 så ändrades Boverkets Byggregler, BBR. I samband med det så ändrades reglerna om tillgänglighet för hissar. Ska hissar  Fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen är ansvariga för hissen. Hissen är något Boverkets föreskrift om hissar, H14, kan hämtas på www.boverket.se Boverkets föreskrift. Om hissen används av arbetstagaren för godstransport eller om hissen huvudsakligen betjänar arbetslokaler måste den förses med innerdörr  eller trapphiss samt för väsentliga förändringar när det redan finns en hiss i eller utanför bygganden. Regler för hissar, Boverkets webbplats. Modernisering, det klimatsmarta alternativet för din hiss. hissar behöver anpassas för att uppfylla föreskrifter som Arbetsmiljöverket och Boverket har fastställt.

Boverket. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. Till den motordrivna anordningen hör det utrymme och 

19 § plan- och byggförordningen Alla hissar skall ha anordningar för att evakuera innestängda passagerare och tillräckligt räddningsutrymme för servicepersonal. När ska det göras? Om hissen används av arbetstagaren för godstransport eller om hissen huvudsakligen betjänar arbetslokaler måste den … 2021-04-06 2021-03-18 Ny version av Boverkets föreskrifter om hissar. Boverket publicerar en ändringsförfattning till Boverket föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. Denna ändringsförfattning BFS 2016:2 H16 är gällande från 20 april 2016. Boverket föreskriver1 med stöd av 3 § förordningen (1999:371) om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk och 18 – 19 §§ förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

Kommunen ansvarar för att kontrollera att fastighetsägarna har besiktat sina hissar. Hissar som enbart används yrkesmässigt av särskilt instruerad personal regleras av föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Nu ger regeringen Boverket i uppdrag att utreda retroaktiva krav för att åtgärda bristerna.