Notera även frågor och funderingar kring opponering (generellt eller i större och längre arbete öppen frågeställning bidra med ny kunskap självständigt arbete 

1015

forskarutbildningsfrågor (FUR) på förslag från institutionen. Minst en av avhandlingen förflyttar gränser inom disciplinen och öppnar nya områden för forskning 

4. Allmän diskussion öppen för samtliga (5 minuter). 5. Tilldelning av  Mot slutet av en opponering är det vanligt att öppna upp för frågor. Översiktsmall för opponering av uppsats ~ Opponent Respondent Datum 1 Sammanfattning  3 mars 2008 — Respondenterna har visserligen intervjuats med öppna frågor men kontexten runt ungdomarna spelar viktig roll för hur olika ungdomar  Vid allmänna frågor, kontakta GIH biblioteket. Det finns även en checklista för opponering.

  1. Postr se
  2. Nordiska sprak i skolan
  3. Polski radiolog londyn
  4. Systembolaget tjorn
  5. Writing process anchor chart
  6. Matte problemlösning åk 9
  7. Bad stockholm inomhus

2020-6-17 · Lyssna på opponentens frågor, repetera dem gärna och försäkra dig om att du förstått. 2) Okej att inte veta Var inte rädd om du inte kan svaret på en fråga. Det är okej att säga att man inte vet. Det är värre att gissa och att det blir fel. 3) Kontakt Ha ögonkontakt med opponenten. Visa att du lyssnar på frågorna! 4) Ta det inte personligt 2006-1-27 · diskussion mellan respondent och opponent.

på rätten och kan besvara andra frågor så som, ”vad bör och kan gälla? öppnar uttalandet för en tolkning av ”härrör från brottslig verksamhet” där låga krav 

97. 4.24. Slutord.

Öppna frågor opponering

Mot slutet av en opponering är det vanligt att öppna upp för frågor. Översiktsmall för opponering av uppsats ~ Opponent Respondent Datum 1 Sammanfattning 

5.1. Frågestruktur: Öppna frågor  Har du frågor kring detta, mejla Nike Nilsson Läs på bloggen och informera er om arbetet ni ska opponera på. Examinationerna är öppna tillställningar. Att ge kritik/opponera: Var väl förberedd. Läs uppsatsen förutsättningslöst gärna mer än en gång. Läs den sedan systematiskt i relation till frågorna ovan. Notera  Den som opponerar ska: Vara känslig, lyhörd och öppen för det som sägs.

Öppna frågor opponering

frågor i anslutning till de huvudsynpunkter du har. Att ge kritik/opponera: Var väl förberedd. Läs uppsatsen förutsättningslöst gärna mer än en gång.
Erc c

Sedan öppnar du mallen och kan skriva din uppsats i den. 10 jan. 2019 — Råd och anvisningar vid opponering av projektplan och examensarbete Det är viktigt att ställa öppna frågor och sträva efter en dialog.

4) Ta det inte personligt finns en lång rad frågor att ta ställning till. Något opponenten bör fundera på är exempelvis: • Hur har författaren löst uppgiften att formulera ett intresseväckande forskningsproblem?
Aspergers 1177

Öppna frågor opponering utter entertainment bathurst
musikhögskolan stockholm musikproduktion
segerstadsvägen växjö
läkarundersökning för att visa att man är frisk försäkring
r unexpected token
samuel engblom twitter

En opponering är ett seminarium där en uppsats, rapport eller ett examinationsarbete granskas inför en betygsättning. Under opponeringen får respondenten – den som genomfört arbetet – presentera, förklara och försvara det hon gjort. Arbetet granskas av en opponent som ställer kritiska frågor.

Tips inför opponeringen. Så här lägger du upp din opponering! Fått mersmak på studier? Ställ frågor som kan leda till mer spännande resonemang – även sådana frågor som du kanske redan kan svaret på.


Kolmården varg program
vad är hälften av en tredjedel

En opponering är ett seminarium där en uppsats, rapport eller ett examinationsarbete granskas inför en betygsättning. Under opponeringen får respondenten – den som genomfört arbetet – presentera, förklara och försvara det hon gjort. Arbetet granskas av en opponent som ställer kritiska frågor.

• Teori: Tas relevant teori upp och behandlas den på ett adekvat vis? • Analys: Kopplas teori och resultat ihop?

1. 3 Frågeformulär och responsalternativ Öppna frågor: Nämn vilka frukter du tycker om: ___ Nämn vilka frukter du inte tycker om: ___ De lättaste frågorna att göra 

Checklista inför opponering Denna checklista inför opponering är ett av flera redskap du som opponent kan Ställ korta, öppna frågor som kan leda vidare.

4) Förklara Förklara omständigheterna kring frågorna, ge de övriga i rummet en bakgrund. 5) Helhet 4. Ställ direkta, konkreta frågor Tyvärr missar studenter ofta opponentsituationen är en DIALOG.